2 වන සුබ එක්සත් කිරීම හා මැයි සම්මාන උළෙල

මැයි අවසන් දිනයේ දී Yongxiang සියලු සේවකයන් 2 සහභාගි වන  සුබ මාසයකි.

ඉහළ ලකුණු ජයග්රාහකයන් තිදෙනෙකු සිටින විශිෂ්ට කම්කරුවන්, ප්රසාද පිරිනැමිණි. අන් අය දිනුම් සහභාගී වූ අතර එම කුඩා තෑගි ලැබුණා.

IMG_3257

IMG_3211

IMG_3208


Post time: Jun-01-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!