ការប្រមូលផ្តុំនិងទី 2 មានសុភមង្គលហើយពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៃការឧសភា

នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែឧសភាបុគ្គលិកទាំងអស់នៃ Yongxiang បានចូលរួមក្នុង 2 ទី  សប្បាយរីករាយនឹងការប្រមូលផ្តុំ។

កម្មករដែលល្អឥតខ្ចោះដែលមានអ្នកឈ្នះពិន្ទុទាំងបីនាក់នេះកំពូលត្រូវបានទទួលរង្វាន់ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់។ អ្នកផ្សេងទៀតបានចូលរួមចាប់រង្វាន់និងទទួលបានអំណោយតូច។

IMG_3257

IMG_3211

IMG_3208


Post time: Jun-01-2018
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!