ការបញ្ជាក់ - ជាំងស៊ូ Yongxiang ក្រុមហ៊ុនធារាសាស្ត្រ

វិញ្ញាបនបត្រ

IS09001: 2015

IS014001: 2015

3A Creadit វាយតម្លៃ

ល្បីម៉ាក

បទដ្ឋាននៃការអនុវត្ត

yx

វិញ្ញាបនប័ត្រសវនកម្ម BV

សហគ្រាសស៊ីវិល័យ


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!